دوره های استاندارد

مدیریت و کیفیت

پوشاک و نساجی

صنایع شیمیایی

صنایع پلیمر

معدن و مواد معدنی

فناوری اطلاعات

برق و الکترونیک

اندازه شناسی و مقیاس

مهندسی ساختمان و مصالح

خوراک و فرآورده های کشاورزی

میکروبیولوژی و بیولوژی

کودها و سموم

بسته بندی

مکانیک و فلزشناسی

﷼4,200,000 ﷼2,520,000

آشنايي با مديريت تضمين کيفيت Quality Assurance

نمایش همه دوره ها

اختصاصی ترین مشاوره را برای دوره تغییر زندگی خود دریافت کنید. برای تلاش و اشتیاق خود گواهی کسب کنید فقط عضو شو.